Bài 2 - Xác định nốt bất kỳ trên đàn guitar

Với khái niệm cung và nửa cung trong bài trước, hôm nay mình sẽ giúp các bạn dựa vào nó để xác định nốt nhạc trên tất cả 6 dây đàn một cách đơn giản nhất.

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận