Bài tập #7 - 90 BPM

Bài tập tăng tốc độ chút xíu lên 90 BPM, nếu bạn chưa đánh kịp hãy giảm xuống 75 BPM nhé

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận