Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật và cách tập Alternate Picking

Các bài tập này Khoa để tốc độ chậm nhất là 75 BPM, nếu bạn còn thấy mình chưa theo kịp, hãy tập với tốc độ chậm hơn, khoảng 60 BPM.

Ghi nhớ: thay đổi tay đánh phím liên tục xuống - lên và tối thiểu khoảng cách với dây đàn càng tốt.

Các danh thủ guitar cần nghe: Paul Gilbert, John Petrucci, Al Di Meola, Michael Angelo Batio.

Ghi chú trên TAB:


Hoàn thành
0 bình luận