Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật và cách tập Sweep Picking

Một trong những kỹ thuật khó nhất nhưng nghe rất đã, các bạn hãy tập chậm để đồng bộ 2 tay là điều quan trọng nhất.

Các danh thủ nên nghe: Frank Gambale, Yngwie Malsteen, Jason Becker, Michael Angelo Batio

Ghi chú trên TAB:


Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận