Lick #20 - Tapping EVH

Tapping liên 6 kiểu ngược xuôi theo phong cách danh thủ Eddie Van Halen, tay trái của bạn sẽ phải dang khá rộng, cố gắng nhé.

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận