Lick #6 - Slide Memory

Kết hợp slide quãng và nâng dần lên trên dây 1-2 với gia điệu rất dễ thương.

Âm giai Mi thứ tự nhiên

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận