Lick #18 - Sweep Melody

Câu này dùng kỹ thuật sweep hầu hết 90%, bạn chú ý xem TAB và đánh thế tay lên xuống đúng chổ nhé.

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận